In the world, we trust !

South Sofia CAPITAL ви предлага
лесни за употреба продукти,
които ще Ви осигурят ефективност и безопасност.

Нашата философия

Изгубената възвращаемост на спестяванията

В началото и на тази година – 2018 , сме в правото си да се запитаме:
„Как да инвестираме и в каква сфера?“

Търсенето на нововъзникващи пазари в Източна Европа може да бъде особено интересно за дадено лице или компания, независимо дали искат да инвестират в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план …

Прочети повече

Алиансът за ефективност на безопасността

Предлагаме продукти от швейцарско ноу-хау, сигурни и базирани на ожесточения растеж на източноевропейските страни

Свържете се с нас

Prêts à rentabiliser votre capital ?